Πιστοποιημένοι Σκύλοι Θεραπείας

Τα Therapy Dogs έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει σαν σκύλους Θεραπείας τα παρακάτω σκυλάκια:

ΝΑΛΑ

Χειρίστρια: Ηλιάνα Βελεγράκη
Αριθμός Τσιπ: 963002000032788

ΣΠΙΘΑΣ

Χειρίστρια: Τέρψη Πασχάλη
Αριθμός Τσιπ: 968000010097649

ΦΑΙΔΡΑ

Χειρίστρια: Καλυψώ Βαβατσιούλα
Αριθμός Τσιπ: 99000000495793

ΑΡΓΟΣ

Χειρίστρια: Λία Κούτσου
Αριθμός Τσιπ: 941000014526959

GAS

Χειρίστρια: Λία Κούτσου
Αριθμός Τσιπ: 941000023051972

ΡΟΖΑ

Χειριστής: Παναγιώτης Σμυρνάκος
Αριθμός Τσιπ: 100166000107117