ΡΟΖΑ

Χειριστής: Παναγιώτης Σμυρνάκος
Αριθμός Τσιπ: 100166000107117