ΣΠΙΘΑΣ

Χειρίστρια: Τέρψη Πασχάλη
Αριθμός Τσιπ: 968000010097649