ΝΑΛΑ

Χειρίστρια: Ηλιάνα Βελεγράκη
Αριθμός Τσιπ: 963002000032788