Η εθελοντική ομάδα του TherapyDogs από το ξεκίνημα της δράσης της βασίζεται στην αγάπη και στην διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Στη προσπάθεια μας, η θεραπευτική επαφή με τα ζώα να εδραιωθεί, πολύτιμοι αρωγοί είναι οι εθελοντές μας, που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο μας.

Γίνετε εθελοντής ενημερώνοντας μας  για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε στην προσπάθεια μας. Είτε συμμετέχοντας στις συνεδρίες μας (αφού έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία εκπαίδευσης), είτε με όποια άλλη γενική υποστήριξη με ή χωρίς σκύλο (παρουσία σας σε εκδηλώσεις, μεταφράσεις, εργασία μέσω υπολογιστή κλπ.

Τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του εθελοντή είναι η θέληση για προσφορά, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η θέληση για συνεργασία και η κατασταλαγμένη και ανεπηρέαστη απόφαση στο να συμμετέχει στις δράσεις.

Στάδια εκπαίδευσης νέων εθελοντών

Όλοι οι εθελοντές ακολουθούν τα εξής στάδια εξέλιξης:

1) παρακολούθηση του εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου «Θεραπεία με την βοήθεια των ζώων«,

2) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού σεμιναρίου εξ’ αποστάσεως (τεστ), συμμετοχή σε πρακτική εξάσκηση (workshop),

3) απλός παρατηρητής,

4) βοηθός εθελοντής,

5) εθελοντής με καθορισμένες αρμοδιότητες,

6) υπεύθυνος τμήματος

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου οι εθελοντές μπορούν με αίτηση τους και, αφού αυτή εγκριθεί από το Δ.Σ., να γίνουν Συμμετέχοντα Μέλη.